Plant 12 bomen, krijg er 2 gratis

Guest blog: Eevery

Guest blog: Eevery

Eevery is partner van WoodYouCare en biedt een laagdrempelige CO2 Calculator in combinatie met een volledige duurzaamheidsoplossing voor het MKB.

Over Eevery
Wij zijn het duurzaamheids- en verbeterplatform voor het MKB. Onze missie is om MKB-bedrijven te helpen verduurzamen. Dit doen we door deze bedrijven op vlak van milieu, samenleving en bestuur (ESG) te helpen verbeteren.

Ons team is volledig gericht op MKB-bedrijven en de ondernemers die ze opbouwen. Het MKB is namelijk de ruggengraat van de economie en is dus geen groep die vergeten of genegeerd mag worden als het gaat om verduurzaming. Zo is het MKB bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot, 40% van de werkgelegenheid en 1/3e van het BNP. Vele kleine stapjes hebben dus een enorme impact.

Toets, verbeter en communiceer uw duurzaamheid
Ons platform is specifiek ontwikkeld door het MKB voor het MKB. Het vereenvoudigt duurzaamheid, helpt bij concrete verduurzaming en genereert simpele rapportages. We doen dit door middel van drie stappen; het toetsen, verbeteren en communiceren van de duurzaamheid. Onze CO2 Calculator is hier onderdeel van. Het verminderen van de CO2-uitstoot is namelijk een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord en staat daardoor hoog op ieders agenda. Om tot een plan van aanpak te komen om uw CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren, moet u eerst weten wat de CO2-uitstoot van uw bedrijf is.

CO2 Calculator
Onze CO2 Calculator berekent de CO2-uitstoot en -footprint van uw bedrijf. De emissies worden in kaart gebracht aan de hand van actuele emissiefactoren, academische publicaties, internationale statistieken en wetenschappelijke schattingen. Zo krijgt u een volledig beeld van uw voetafdruk. Onze Calculator berekent niet alleen uw uitstoot, maar ook een verdere verdeling per bedrijfscategorie en relevante, kwantificeerbare KPI's. Gebruik deze resultaten om uw CO2-reductieplan op te stellen en reductiedoelstellingen te bepalen. Bespaar zo tijd en geld bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf.

Eevery & WoodYouCare
Na een CO2-meting en inzicht in uw uitstoot, is CO2-reductie en compensatie een logische volgende stap. Ons strategisch partnerschap met WoodYouCare sluit hier mooi op aan. WoodYouCare helpt onze klanten namelijk om een positieve impact te maken door hen compensatie mogelijkheden aan te bieden.

Anderzijds bieden wij klanten van WoodYouCare een mooie eerste stap richting CO2-compensatie door het gebruik van onze CO2 Calculator. Want meten is weten! Daarnaast verzorgen wij het traject ná CO2-compensatie; een complete duurzaamheidsstrategie voor uw bedrijf. Duurzaam doen we samen. Maak deel uit van de oplossing.